Viktig melding

Informasjon om rydding i plantefeltet

Det er nå gjort rydding så langt som det var mulig på en uke. 
Det er ekstremt tørt i området og det er inntil videre forbud mot å bruke motorsag etc. i «skogen». 

 

Det er ingen som har tillatelse til å kjøre inn til Plantefeltet ut over dem som har oppdrag der i regi av Værøy kommune. 

Hvis noen skal hente ut materialer er det med håndsag for å få passelige størrelser, og så ut med trillebår / vogn. 

Det vil bli organisert kjøring til tider som vi skal avtale med Værøy Idrettslag. Dette blir organisert med vakter /  annonsert 
til bestemte tidspunkt i løpet av april / mai. 

«Skogen» er åpen for bruk på eget ansvar.  Vær forsiktig i nærheten av Rotvelt.