Innkalling til konstituerende årsmøte for turlag på Værøy

Kantina, kommunehuset torsdag 10.09.2020 kl. 20.00.

Vi er en gruppe som har jobbet med å starte Turlag på Værøy. Dette har skjedd i samråd med både Bodø og Omegn Turistforening og Lofoten Turlag. Etter DNTs regler er Værøy kommune for liten til å ha selvstendig turlag, så etablering kan bli som lokallag av annet registrert Turlag, BOT eller Lofoten. Ifølge DNTs retningslinjer er vi underlagt Lofoten. Hvem vi velger å søke samarbeid med avgjøres på årsmøtet.

I etableringsprosessen er vi nå klar for konstituering av turlag på Værøy

 

Saksliste

  1. Velkommen
  2. Konstituering
  3. Orientering om DNT og fomål
  4. Årsmelding fra interimstyret
  5. Innkomne saker
  6. Planlagte aktiviteter kort og lang sikt
  7. Valg av samarbeidende turlag, navn og vedtekter
  8. Valg
  9. Avslutning

Alle interesserte er velkommen til å delta.

Medlemskap i DNT kan tegnes på møtet.

Representant for naboforeningene er invitert.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet og endring i foreslåtte vedtekter må leveres én i interimstyret senest 1 – én – uke før årsmøtet

Etter møtet eller under pause i møtet får vi noe å drikke og noe attåt, og det blir anledning til uformell prat om planer og hva vi ellers har på hjertet

Vel møtt!

For interimstyret Værøy den 05.08.2020/12.08.2020
Susan Berg Kristiansen (Leder),
Kjell Olsen (Nestleder)
Rolf Eriksen
Erling Skarv Johansen
Katrine Hårberg (Sekretær)
Carina Elisabeth Johansen