Innseiling Værøy havn - folkemøte

Utbedring av innseiling Værøy Havn – invitasjon til åpent møte på Idrettshuset torsdag 12. mai kl. 18:30 – 21:00

  

Kystverket inviterer i samarbeid med Værøy kommune til åpent møte om innseiling til Værøy Havn.

Formålet med møtet er å informere om Kystverkets arbeid og å gi befolkningen og næringslivet mulighet for å komme med innspill om utfordringer, behov og mål for utbedring av innseilinga.

Utfordringene i Værøy havn har vært kjent i lang tid, og det er gjennomført flere tiltak for å bedre innseilingen. Utbedring av innseilingen til Værøy havn er prioritert i Nasjonal transportplan 2022 – 2033, og dette åpne møtet er en viktig del av Kystverkets videre utredning.

Møtet åpnes med korte presentasjoner.  Etter dette vil vi åpne for spørsmål og gjennomføre gruppearbeid for å få flest mulig innspill som kan bidra til bedre innseiling og havneløsning for samfunnet på Værøy.

Vi håper alle interesserte vil benytte anledningen til å bli informert og medvirke i prosessen og ønsker vel møtt til åpent møte torsdag 12. mai kl. 18:30. Det er ingen forhåndspåmelding til møtet.

I tillegg til det åpne møtet vil det fredag være et heldagsmøte med inviterte representanter for berørte interesser.

Dersom du ikke har anledning til å stille på torsdagens møte, kan innspill sendes til: https://kystverket.no/sjovegen/tiltak-i-farvannet/kystverkets-portefolje-av-farvannstiltak/meld-behov-innspill-til-farvannstiltak/