Innspill om fiskebestemmelser

Til orientering har Fylkesmannen i Nordland nå lagt ut en nyhetssak der de inviterer elveeierlagene og andre til å komme med innspill til fiskebestemmelser for de kommende årene.

For mer infomasjon, se   https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/revisjon-av-bestemmelser-om-fiske-etter-laks-sjoorret-og-sjoroye/