Viktig melding

Viktig melding

Artikkelen kan være utdatert

Denne artikkelen er mer enn seks måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Invitasjon til folkemøte om kommunedelplan for helse- og omsorg

Torsdag 1.februar kl.18:30 – 21:00 arrangerer Værøy kommune folkemøte i kommunehuset. 


Værøy kommune er i oppstarten med arbeidet med kommuneplan for helse- og omsorg. Nåværende plan ble utarbeidet og vedtatt i 1998, og tilfredsstiller ikke den endring og utvikling som har skjedd innenfor dette viktige fagfeltet i dag, og for fremtidige utfordringer. Planprogrammet for det videre arbeidet har vært på høring, og skal vedtas av kommunestyret i februar. Du kan lese utkast til planprogrammet på kommunens hjemmesider under aktuelt. Elektronisk kan du klikke på denne linken: Planprogram

 

Planen skal omhandle det helhetlige helse- og omsorgstilbudet til kommunens innbyggere, uavhengig av alder, diagnose og ståsted. Folkehelseperspektivet er særdeles viktig for alle aldersgrupper. Planen gjelder for alle:- barn, unge, voksne og eldre -  som bor i Værøy kommune. Den angår både de som mottar helse- og omsorgstjenester i dag, og fremtidige brukere.

 

Til dette arbeidet trenger vi hjelp fra hele kommunen!

 

Kommunestyret har vedtatt utbygging av nytt sykehjem, og midler til dette er satt av i årsbudsjett og økonomiplan for perioden 2018-2021. Siden dette er et så prioritert område som trenger rask avklaring, vil et viktig fokus på folkemøtet være å komme med innspill til:

 

  • Styrker og svakheter, muligheter og trusler (Såkalt SWOT-analyse) for helse- og omsorg
  • Organisering av fremtidig omsorgstilbud mellom hjemmebasert omsorg, omsorgsboliger og størrelse/innhold i et sykehjem/omsorgssenter
  • Geografisk plassering av tomt til sykehjem

 

Kommunens tjenester og arbeid har innflytelse på vår hverdag som innbygger i Værøy i ulike faser i livet. Vi trenger forslag, meninger og innspill fra både unge og gamle, og de som er midt i mellom. Dine meninger er viktige!

 

Det blir innledningsvis noen korte innlegg om hvor Værøy står i dag i forhold til status på pleie- og omsorgstilbudet, sammenligninger med andre kommuner, og føringer fra overordnede myndigheter på fremtidige satsinger innenfor området. Folkemøtet organiseres av firmaet WSP som er leid inn for arbeidet med ny helse og omsorgsplan.

 

Det legges opp til gruppediskusjoner med innspill som tas med videre i prosjektet. Vi ser fram til et spennende folkemøte der vi håper på bred deltakelse fra hele kommunen!

 

 

Vennlig hilsen

 

Dagfinn Arntsen                                                        Hege Tangen Christensen
Ordfører                                                                       Rådmann