Inviterer til fylkeshelseundersøkelse i Nordland


I dag fikk 52 000 innbyggere i Nordland invitasjon til å delta i fylkeshelseundersøkelsen.

Fylkeshelseundersøkelsen