Viktig melding

Ka skjer på Skola og i flerbrukshallen?

Nå vises det godt at vi har holdt på med renovering av skolebygget over ett år. 

Vi har mange som etterlyser mer informasjon og bilder.

Bilde viser Raftkasse, nye beslag, vindu, takrenner og sålebenkbeslag.

Regional interesse for arkitekturen

Værøy skole har regional interesse grunnet unik arkitektur. Vi har i samarbeide med Nordland Fylkeskommune sett på hvordan vi bevarte arkitekturene samtidig som vi fikk nye vindu og isolert tak og vegger. Det har gått veldig bra.
Her ser man hvordan man har bygget den nye raft kassen etter dagens standard, men med utforming som tegnet i 1962. Fagmessig flott utførelse.

 

Bildet viser Anleggsleder Arnt-Inge Nesset

Det er god fremdrift og mange flinke folk som gjør at vi får ett bygg som vi kan være stolte av.
Vi fullfører nå utvendig med beslag, maling, puss og lektring for Skifertaket. Så går vi inn for å fortsette inne.
Anleggsledelsen, konstruktører og arkitekt gjør nå de siste planer / tegninger mot ferdigstilling.
Det blir Juletrefest i Kultursalen, svømming i bassenget før jul og romjulsturnering i hallen hvis alt går etter planen.
Ungdomstrinnet får flytte inn i Tårnbygget etter 
jul.

 

 

 

 

 

Skifertaket avventes til vi har fått åpnet Basseng
Det er tett på taket og vi kan legge skifer i regn og frost. Derfor prioriterer vi det som krever finvær og innvendig arbeide.
Vi tar ned stillas på mye av bygget, noe vi har leid, for så å bruke eget stillas til skifermontering.
Det vi eier er dimensjonert for vekten av stein. Antatt oppstart Skifertak er november.

Bildet viser de første lysene hengt opp i Kultursalen. Plast rundt fjernes under sluttrengjøring av rommet.

 

Nye vindu, tak og gulv
Vi har etterisolert hele bygget og byttet vinduer. Også i bassenget har vi oppgradert vinduer med isolering og nytt tak og isolerte vegger.
Beregning viser at vi da sparer 60-70% strøm i forhold til slik bygget var. I tillegg vil inneklima og opplevelsen av å være i bygget være vesentlig bedre enn før. Firmaet Bygg og Service er meget dyktige på overflater, noe man kan se om man tar en tur forbi bygget.
Arkitektens fargevalg skal gi en estetisk opplevelse, spesielt med limtredragere som «bærer» rommet.

 

 

 

 

 

Garderober
Nye garderober med avdelte rom for HC er kommet langt. Tilhørende Badstuer er bygget.
Det er lagt frem vann og avløp og neste steg er at ett firma kommer for å legge overflater på alle gulv i underetasjen.
Her blir det PU ( Polyuretan) overflater. De gamle gulvene er kastet ut og nye gulv er bygget opp med isolasjon og har vannbåren varme.
Gulvoverflatene legges litt over midten av September, dører til garderober kommer i slutten av September og firma for montering av lås, rømningsbeslag mv kommer i starte av oktober.
Da gjenstår innredning og vi satser på at garderober er ferdig med lys og vann i midten av oktober.

 

 

 

Flerbruksrom og Flerbrukshall
Fokus i prosjektet har vært at man skulle få ett bygg med god utnyttelse og lave driftskostnader. Det fikk vi til ved å utnytte skolebygget til funksjoner for hallen.
Vi har nå felles heis, trapperom, garderober, dommer og lærergarderobe, lovpålagte rom for vaktmestre og brannmannskap for ren og skitten sone, skole- og offentlig bibiotek,
Mat & Helse rom som også kan brukes til arrangement i Hallen osv.
Samordningen betyr at Hallen, selv om vi har investert i betongbygg, vil koste 20-25 millioner mindre enn om vi ikke hadde skolebygget som har alle rom med tekniske krav.
Prosjektet sett under ett har kvaliteter som få andre skolebygg, kulturbygg og sportsanlegg har.

 

Bildet viser rørene som fordeles til gulvarme, dusjer og toalett

Tekniske anlegg
Teknisk rom med strømtavler, anlegg for vann til basseng, radiatorer, dusjer og gulvvarme bygges om.
Her påvirkes leveringstider og kostnader mye av krig og mangel på en del varer.
Tidspunkt for når det kan strømme vann i gulv og kraner er pr i dag ikke klart, men målet er midten av november.
Elektriker har jobbet en stund med nye lys og strøm så lys i Basseng og Kultursal er delvis ferdig.

 

 

 

 

 

Samfunnshus styret
Nå er det bare å fylle opp treningsareal, musikkrom, kultursal med liv og røre.
Noen tilbud vil være gratis, noe vil det koste å bruke. Bruk og utleie planlegges styrt av et «samfunnsstyre».
Samfunnshus styret er under etablering og må sørge for at investeringen i skole og hall kommer alle på Værøy til gode.
Har du en aktivitet som du vil dele og trenger en plass å være så finnes det ett tilbud.
Det er bare å melde interesse om du vil drive med Sportsgymnastikk, lager Revy, starte Band, lage radio, gjøre håndarbeid, ha en diskusjonsgruppe, trimme med rullator, eller sette opp Kveitevad.