Kim er ny Sekretær på Rådmannskontoret

Værøy kommune er meget glad for å meddele at Kim Bjerkeli har takket ja til jobben som sekretær ved rådmannskontoret. Mandag 3.august tiltrådte Kim Bjerkeli stillingen.

Før Kim startet hos oss studerte han ved Universitetet i Nordland. Der gjennomførte han en bachelorgrad i økonomi og ledelse med fordypning i rettslære, etikk og entreprenørskap og småbedriftsledelse.

Samtidig som han studerte jobbet han også som butikkmedarbeider på ICA Supermarked i glasshuset i Bodø. Han var her frem til endt utdanning.

Kim startet også opp et enkeltpersonforetak hvor han drev med grafisk design og matfotografi. Her laget han blant annet arbeidsklær til utesteder, laguniformer og grafikk til e-sportslag, annonser til bokbad med mer.

Matfotografi startet han med da han var med på å starte en restaurant i Bodø som het Spago. Her hjalp han til med rådgivning samt grafisk design og fotografi.

Som et ledd i utdannelse og erfaring samt stor egeninteresse har Kim også god kunnskap innen informasjonsteknologi samt bruk av data og teknologi.

Værøy kommune ønsker Kim Bjerkeli lykke til med jobben og håper han vil trives og finne seg godt til rette som ansatt i kommunen.

Klikk for stort bilde