Kjøring med for høyt akseltrykk og bruk av Hjullaster på offentlig vei

Vi ber Værøys næringsliv og private eiere av lastebiler og spesielt hjullastere om å sjekke maskinens tekniske data og gjeldende lovverk inklusive akseltrykkrestriksjoner på Værøy.

Værøys veier har hatt sine beste år og Værøy kommune har og vil få høye kostander knyttet til reparasjoner. Veiene har begrensninger i hvor stor last man kan ha per hjul og det pågår og har pågått overbelastning av veiene grunnet ulovlig bruk av biler og hjullastere med for høy last. Vi ber derfor Værøys næringsliv og private eiere av lastebiler og spesielt hjullastere om å sjekke maskinens tekniske data og gjeldende lovverk inklusive akseltrykkrestriksjoner på Værøy.

På de fleste hjullastere vil man ikke kunne kjøre hjullaster på vei med last i skuffen eller på pallegaffel. Årsak er at last foran på hjullaster gir en ekstrem belastning på veien.

Veiene våre har asfalt som er på slutten av levetiden og er vesentlig svekket. Vi må derfor følge nasjonale retningslinjer og metoder. Skal tung last flyttes benyttes lastebil eller traktor med henger slik at lasten blir fordelt på mange nok hjul.

Konsekvens for overtredelse er meget streng ut fra skadepotensialet ved brudd på bestemmelser om akseltrykk. Det vil «svi» for den enkelte, men den største kostnaden bærer Værøys innbyggere ved at vi får store kostnader til vedlikehold av vei.

Teknisk etat har både i 2020 og 2021 bedt om å få reasfaltert Fylkesveiene. I tillegg har vi reklamert på den langsgående skjøten på midten av veiene. Det har i tillegg vært gjennomført akseltrykksberegning av veier og vi har punkter som kun tåler 4-6 tonns, mens normalen på hovedveiene er 10 tonn.

Den nye veien frem til fergeleiet er beregnet for 12 tonn. Tabellen under viser vektbegrensning pr hjulaksel og total vekt av ett vogntog.  

Vektbegrensning pr hjulaksel og total vekt av ett vogntåg
Veg Vegstrekning Veglengde (Meter) Bk/totalvekt Vogntoglengde
Fv. 7588 Værøy fergekai - Nordland 8 486 Bk10/50 19.50
Fv. 7590 Sørland x fv 7588 - Værøy heliport 1 515 Bk10/50 19.50
10 001
Veg Vegstrekning Veglengde (km) Bk/totalvekt Vogntoglengde
Kv. 1000 Marka 588 Bk8/32 15.00
Kv. 1002 Skoleveien 251 Bk8/32 12.40
Kv. 1003 Åtteveien 624 BkT8/40 12.40
Kv. 1009 Måstadveien 439 Bk8/32 12.40
K Øvrige Veger 7 469 Bk10/50 19.50
9 371