Kommunelegen informerer om influensavaksinen

Legekontoret får flere henvendelser angående influensavaksinering fra de som er under 65 år og uten risikofaktorer

Vi har bestilt influensavaksiner beregnet ut ifra antall innbyggere over 65 år, risikogrupper, samt behovet fra tidligere år. Disse gruppene må prioriteres. Vi må derfor henvise øvrige som ønsker influensavaksine til private tilbydere. Hvis vi har doser til overs om et par måneder, vil vi opplyse om det, og førstemann til mølla. Dette til orientering.