Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 - Utlegging av manntall

Manntallet for Værøy kommune er nå lagt ut

I hht Kommunelovens §2-6 er manntallet for Værøy kommune nå lagt ut på rådhuset (Henvendelse til kommunekassen) og på Coop Prix. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen 9.september.