Kommunestyremøte 10. januar

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00.


Saksliste
1. Tilsetting av rådmann - Godkjenning av arbeidsavtale

 

Møtet er lukket for publikum.
Unntatt offentlighet § 25. første ledd.