Kommunestyremøte 26.9.17

Det blir informasjonsmøte for kommunestyret tirsdag 26.9 kl 10.00.
Møtet er åpent for publikum.

1. Informasjon fra politiet om framtidig bemanning på Værøy
2. Informasjon om tjenesten rus/psykiatri
3. Telemarksforskning - Fremlegging av rapport fra organisasjonskartleggingen
4. Forslag til framtidig bruk av Værøy gamle flyplass
5. Rådmannen orienterer:
Skole/hall
Basseng
Barnehage
Sykehjem
Info om havneutbygging