Kommunestyremøte 6. desember

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00.


Saksliste
1. Tilsetting av rådmann i Værøy kommune


Møtet er lukket for publikum.
Unntatt offentlighet § 25. første ledd.