Kommunestyremøte 6. mars

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00.

Saksliste
1. Godkjenning av møteprotokoll

2. Orienteringssaker

3. Forslag om etablering av felles forliksråd med Bodø kommune

4. Godkjenning av rådmannens lederavtale

5. Ny tildeling av timer til brukerstyrt personlig assistent i Værøy kommune

6. Reduksjon av kommunale gebyr for boliger der det foreligger særskilte grunner

7. Stillingen som assisterende rådmann i Værøy kommune

8. Værøy kommunale barnehage - Opprettelse av stilling som personlig assistent

9. Værøy rådhus - Behov for oppgradering

10. Værøy rådhus - Videreføring av investeringstiltak vedtatt i 2018

11. Værøy skole - Bygging av leskur i skolegården

12. Værøy skole - Opprettelse av 60% stilling som personlig assistent

13. Værøy sykehjem - Behov for økte ressurser

 

Saksdokumenter kan leses her

 

Møtet er åpent for publikum.