Kommunestyremøte

Det blir avholdt kommunestyremøte

tirsdag 19.11.2019 kl.1800

Sted: Kommunestyresalen.

 

 

 

Møtet er åpent for publikum. Det vil i tillegg bli streamet og være mulig å følge live på linken nedenfor

WEB-TV

 Saker til behandling:

 

Sak nr.                                  Sakstittel 

048/19       Godkjenning av møteprotokoll

005/19       Lofotrådets strategi -  ETT LOFOTEN 2019-2031 

050/19       Reglement for kommunestyret 2019 -2023

051/19       Salg av kommunale boliger - Skoleveien 7,9,11 og 13 

052/19       Værøy gamle skole - vurdering av bygning 

053/19       Salg av kommunal bolig - Sponga 19 

054/19       Værøy sykehjem- Behandling av tilsynsrapport brann 

055/19       Tertialrapport nr. 2/2019 - Budsjettregulering nr. 2/2019

056/19       Valg av medlemmer i styrer råd og utvalg 2019 -2023 

 

 

Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside www.varoy.kommune.no

 

Møtet er åpnet for publikum.