Kommunestyremøte

Det blir avholdt Kommunestyremøte
tirsdag 28.01.2020 klokken 18.00
Sted: Kommunestyresalen.

Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside og møtet vil bli streamet.

Møtet er åpent for publikum

https://varoy.kommune.no/politikk/web-tv-2/