Korte stans i vannleveranse

 

På grunn av stort forbruk av vann fra Sørland vannverk, blir det i dag igangsatt kartlegging av dette. Det blir derfor korte stans i vannleveranse, med opptil 2 minutters varighet. Arbeidet vil pågå i dag og i morgen.