Viktig melding

Viktig melding

Artikkelen kan være utdatert

Denne artikkelen er mer enn seks måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Kulturmidler 2017

Kulturkontoret inviterer herved lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler for 2017. 
Det er avsatt kr 100 000 til fordeling for i år.

Skjema :”Søknad om driftsstøtte for kultur – og fritidsorganisasjoner” kan fås ved henvendelse til kommunen, eller du kan selv finne søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside.

Her finner du skjemaet "Søknad om driftsstøtte for kultur- og fritidsorganisasjoner" (PDF, 492 kB)

Husk at hele skjemaet blir fylt ut slik at vi får alle nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden. 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Værøy kommune

Bare lag og foreninger som hører hjemme i Værøy kommune kan få tildelt kulturmidler.

Det gis som hovedregel ikke støtte til faste driftsutgifter.
 

Alle søknader må inneholde:

 • Opplysninger om søker
 • Oversikt over medlemsmasse:

- Antall medlemmer
- Alder på medlemmer

 • Budsjett for søknadsåret
 • Beskrivelse av tiltaket som det søkes om støtte til
 • Budsjett for tiltaket som det søkes om støtte til
 • Spesifikasjon av inntekter og utgifter for forrige søknadsår, herunder eventuell tildeling av kulturmidler.
   

Her finner du skjemaet "Søknad om driftsstøtte for kultur- og fritidsorganisasjoner" (PDF, 492 kB)

 

Tildeling av støtte prioriteres slik:

 1. Tiltak som omfatter barn og unge
 2. Antall medlemmer i laget/foreningen
 3. Hvor omfattende aktivitetstilbudet i laget/foreningen er
 4. Forebyggende og holdningsskapende tiltak
 5. Opprettelse av nye kulturtilbud i Værøy kommune

 

Likelydende brev blir sendt ut til aktuelle lag og foreninger.

 

Søknadsfrist: 15. mai 2017