Kulturminnefondet ynsker søknader!

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes:  

  • hus og bygningar 
  • båter og fartøy 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap 

– Kulturminnefondet er eit lågterskeltilbod, og det er enkelt å koma i kontakt med dem.

– Ta ein telefon, send dine spørsmål på ein e-post eller send inn din søknad i dag via vårt elektroniske søknadssenter.  

Kontaktinfo med e-post og telefonnummer finn du på våre nettsider. 

Vårt søknadssenter finner du på www.kulturminnefondet.no/soknad