Viktig melding

Midlertidig stenging av valglokalet på rådhuset tirsdag.

Rådhuset tar ikke i mot forhåndsstemmer tirsdag 4. september mellom kl. 10.30-13.30 

Grunnet forhåndsstemming på sykehjem, vil servicetorget holdte stengt for forhåndsstemming tirsdag 4. september. 

Velkommen til stemming på sykehjem 4. september kl.11.00-13.00!