Møte i Havnestyret 18. september

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00

Saksliste

  1. Anmodning om sletting av bruksrett på kaier
  2. Eventuelt


Saksdokumenter kan leses her