Møte i valgstyret, formannskapet og administrasjonsutvalget den 8. mai 2019

Valgstyret

Saksliste
1. Godkjenning av møteprotokoll
2. Behandling av listeforslag - kommunestyrevalget 2019

 

Formannskapsmøte

Saksliste
1. Godkjenning av møteprotokoll
2. Reguleringsplan Korneliusholmen - behandling av innspill til planoppstart
3. Industriveien - Informasjon om fremdrift og  forslag til endring av trasè
4. Avfallshåndtering i Værøy kommune - kartlegging og framtidig drift
5. Fastsetting av skolerute for skoleåret 2019/2020

Saksdokumenter kan leses her.

 

Administrasjonsutvalget

Saksliste
1. Godkjenning av møteprotokoll
2. Omstilling og omorganisering i Værøy kommune

Saksdokumenter kan leses her.

 

Alle møtene blir avholdt på kommunestyresalen.