Viktig melding

Møte om Kommuneplanens arealdel med fokus Havneområde Tyvnes utsettes

Møtet var avtalt i kveld (mandag) kl. 18.00

Møte i kveld kl 18:00 avlyses grunnet værforhold / oppgaver opprydding etter uvær. 

Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt. 

Innspill kan sendes på e-post til ohl@varoy.kommune.no