Viktig melding

Nasjonal transportplan 2025-2036

Værøy fiskerihavn ligger inne i første periode

 

En spent gjeng politikere gjør seg klar for å høre Samferdselsministeren og fiskeri- og havministeren legge frem nasjonal transportplan 2025-2036. 

 

 

Gleden var stor da det gikk akkurat slik vi hadde håpet på:

Værøy fiskerihavn ligger inne i første periode – nye, større kysttiltak 2024 – 2030, med 497 millioner.

Regjeringen styrker satsingen på fiskerihavner og i første seksårsperiode (2025-2030) har regjeringen satt av om lag tre milliarder kroner til havneutbedringer som skal øke fremkommeligheten, forbedre effektiviteten og redusere ulykkesrisiko. 


– Fiskerinæringen har behov for oppgraderte havner som kan ta imot større fartøy tilpasset dagens kystflåte, og mange fiskerihavner trenger oppgraderinger raskt, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Den uttalelsen støtter vi opp om!