Viktig melding

Oppmåling av tomter ved fradeling / arealoverføring / nye tomter

Værøy kommune for autorisert oppmåler til Værøy 22. mai. 

Vi har 3 aktuelle saker og henter da inn oppmåler slik at kostnad til måldelen ved oppmålingsforretning blir lav. 

Skjema for Oppmåling / Arealoverføring / andre saker finnes på Kartverket.no.

Regelverk og skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning | Kartverket.no