Oransje farevarsel for sterke vindkast og mye nedbør

Meterologisk institutt har sendt ut varsel på gult og oransje nivå.

Oransje farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om sterke vindkast samt mye nedbør på oransje nivå, gjeldende for i morgen onsdag 8.feb. og frem til natt til torsdag. Varselet gjelder for Lofoten, Vesterålen og Ofoten. I tillegg er det utstedt varsel på gult nivå for flom og sørpeskred.

Hvis du ønsker å lese mer om oransje og gult varsel, så kan du trykke nedenfor på linkene:

Svært kraftige vindkast, nivå oransje: https://varsom.no/vaervarsling/varsel/98064

Svært mye regn, nivå oransje: https://varsom.no/vaervarsling/varsel/98060

Flomfare, gult nivå: https://varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/varselid/502711

Sørpeskred, gult nivå: https://varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/varselid/502712

Det må dessverre forventes at ferge- og hurtigbåttrafikk samt flytrafikk kan innstilles, forhør deg med eventuell ferge/flyplass/heliport, dersom du er usikker på om det er kansellert. 

Anbefaling

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.