Viktig melding

Påminnelse om sortering av avfall.

Vi viser til brev sendt til bedrifter og private som driver virksomhet med overnatting / AirBnB / tilbud om parkering / camping / restaurant / kiosk mv.

Forrige tømming av Restavfall hadde store mengder med glass / mat / annet. 
Vi kan dessverre ikke tømme usortert avfall da vi ikke får levert dette i Bodø. Hvis vi får det levert slik, blir prisen høyere grunnet ettersortering i Bodø.
Denne kostnaden vil da resultere i økte gebyrer. De som ikke har sortering i orden påfører derfor alle andre kostnader og ulemper.

 Pr 1. januar 2023 kom forskrift om sortering gjengitt under:

§ 10a-5.Plikter for virksomheter som generer husholdningslignende avfall

Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for

a.at husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall utsorteres ved kildesortering,
b.at husholdningslignende plastavfall som kan materialgjenvinnes utsorteres ved kildesortering. Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering.
c.at utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til materialgjenvinning.

 

Forskriften betyr at alle næringsvirksomheter, institusjoner, restauranter, små og store bedrifter må legge til rette for en mer omfattende kildesortering.
Avfall som ikke er sortert vil bli stående igjen til neste runde.

Dette gjelder avfall som ikke er sortert.