Planlagt stenging av vann den 6. februar fra klokken 14:00

Berørte vil være alle husstander på skoleveien pluss Åtteveien 35 og 36.

Det er oppstått en vannlekkasje på linjen for skoleveien. Reparasjonstid er beregnet til 4 timer.