Publisering av offentlig postliste

Værøy kommune starter offentlig publisering av postlister fra nå av. Dette for å være så transparent som mulig, i tråd med offentlighetsloven. Vi håper dette kan bidra til enda bedre samspill mellom kommunen og innbyggere/andre interessenter.

Vi vil kunne «glippe» og offentliggjøre opplysninger som er unntatt offentlighet, personnummer, personlige opplysninger mm. Vi ber derfor om rask tilbakemelding dersom noen ser slike feil, slik at vi kan rette det opp.