Renovasjon uke 32 - korrigert utgave

Vi henter papp, plast, glass og metall på Nordland og i Vågen på tirsdag. Papp, plast, glass og metall hentes onsdag på resten av øya.

Torsdag henter vi mat og restavfall på Nordland og i Vågen.

Fredag henter vi mat og restavfall i resten av kommunen.

Vennlig hilsen

Teknisk etat