Salg av deler av eiendom Gnr/bnr 14/170

Kommunen vurderer salg av deler av eiendom Gnr/bnr 14/170.

Området er avsatt til Park/natur-/Friområde( LNF), og kan ikke bebygges.
Dette følger av Plan og bygningslovens § 11-6.
Området må utnyttes i tråd med formålet i kommuneplan.

Fradeling bekostes av kjøper.
 

Skriftlige tilbud bes innlevert før 31.08.2018. Ved flere interessenter kjøres en offentlig budrunde.
 

Kommunen forbeholder seg retten til å avslå alle bud.   


Klikk på bildet for å forstørre bildet:

Klikk for stort bilde

Kontakt

Nikolai Hansen
Teknisk sjef
E-post
Telefon 75 42 06 06