Sikring av eiendom og løsøre

 

Etter å ha vært gjennom en lengre uværsperiode, ser vi at det er grunn til å minne om at det er den som eier eiendommen, som har ansvar for å sikre denne og eventuelt løse gjenstander.

Hva som er kommunens ansvar finner du i brosjyren på vedlagt link:

https://varoy.kommune.no/