Viktig melding

Skardsura holdes stengt i dag.

Grunnet vindforhold

Skardsura/Søppelplassen holdes steng i dag 21.11.23 grunnet vindforhold. 
Vi vil ha åpnet førstkommende torsdag 23.11.23 i stedet.