Viktig melding

Skogrydding / rydding langs gatelyslinjer blir i Uke 16

Skogrydding starter mandag  15. april.

Dem som vil bestille rydding privat bes ta kontakt med Postmottak.

Eiere av trær som henger inn på veiene eller vokser opp gjennom 
gatelysstrekk får frist til å fjerne disse til uke 16. 
Hvis ikke vil kommunen fjerne disse for eiers kostnad. 

Vi har tidligere varslet at det må ryddes for å unngå skade
på lastebiler fra greiner inn på vei og skade på gatelys
grunnet trær som tar i ledninger. 

Trær og greiner kan leveres gratis i Skardsura.