Viktig melding

Skole og hall

Nå nærmer det seg.

På tirsdag møttes politikerne på Værøy til omvisning og arbeidsmøte for bruken av skole- hall lokalitetene. Dette blir et unikt bygg som vi håper vil skape optimisme og et mangfold av aktivitet for øyas innbyggere.

Forhåpentligvis kan vi ta bygget i bruk i god tid før skolen tar sommerferie. Derfor er det svært positivt at politikere på øya er engasjert og tar initiativ for å gå sammen om en god plan på hvordan vi kan få på plass en del praktiske ting før vi tar lokalene i bruk. Kveldens arbeidsmøte resulterte i konstruktivt forslag som tas med i det videre arbeidet.

Det planlegges etablert et “samfunnshusstyret” som tar ansvar for bruken av bygningsmassen utenom skoletida. Dette for at vi skal få bruke de flotte lokalene til best mulig samfunnsutvikling på øya. Vi ønsker en bred involvering i tilknytning til at huset tas i bruk. Har du ideer, tanker og/eller vil være med i samfunnsstyret, ta kontakt.  Både Ordfører og Kommunedirektør tar i mot innspill.