Viktig melding

SMS varsling til innbyggere

Værøy kommunes varslingstjeneste benyttes til å varsle innbyggere om hendelser som berører oss i kommunen. 
Det kan være ved kriser, strømbrudd, renovasjon, og andre hendelser. 
Er du usikker på om du mottar slike meldinger?

Systemet er SMS-basert og beskjeder sendes på mobiltelefoner til personer over 16 år, som har telefonen registrert på sin bostedsadresse. 
 

Mottar du ikke disse meldingene kan det skyldes følgende:

  • Du er under 16 år
  • Ditt telefonabonnement er ikke registrert på din hjemmeadresse, men eksempelvis hos din arbeidsgiver (jobbtelefon)
  • Du har reservert deg mot å motta reklame på din telefon

 

Ønsker du/eller er du pårørende til noen som vil/trenger å motta meldinger på SMS fra kommunen, så kan du sende navn, adresse og mobilnummer til postmottak@varoy.kommune.no  så hjelper vil til at du mottar SMS varsling selv om du har reservert deg/ikke er registrert med mobilnummer.