Svært høy vannstand 10. - 11.februar

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om svært høy vannstand for hele Nordlandskysten gjeldende for mandag 10. februar og tirsdag 11. februar.

 

Mandag ettermiddag til tirsdag kveld er det ventet svært høy vannstand, estimert 60-70 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring 12-15 om ettermiddagen og kl 00-03 om natten.

Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på www.sehavniva.no

Varselet kan leses her: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/cap-varsel/…