Viktig melding

Tiltak mht. strømtilførsel fremover

Avhengig av hvor lenge strømmen blir borte

Det leveres strøm fra Røst til sonen rundt sykehjem og legekontor. Dette planlegges som fast løsning frem til hovedforsyningen fra Lofoten er ordnet.

Værøy kommune har vært i kontakt med ELMEA, og dersom dette blir strømkilden videre, vil strømmen fordeles mellom kommunene via aggregatparken på Røst.

Viser til melding fra Elmea, de gjør det de kan for å reparere hovedlinja ut til Værøy.