Utdeling av Værøy kommunes kulturpris og næringspris

Under årets Tørrfiskfestival kunne ordfører Susan Berg Kristiansen dele ut både kommunens kulturpris og næringspris.

Vinneren av kulturprisen var Terje Hansen 

Terje Hansen har siden ung alder hatt et stort engasjement i alt som har med idrettslaget å gjøre, Han har hatt kasserervervet i Værøy idrettslag i mange år og har vært både spiller, trener og dommer. I det hele tatt så har Terje men sin innsats og entusiasme, hatt en finger med i det meste, og vært en meget viktig medspiller for å holde idrettslaget i hevd.    

Terje Hansen, tildeles Værøy kommunes kulturpris, for sitt mangfoldige frivillige arbeide for Værøy Idrettslag gjennom en mannsalder. 

   

Vinneren av næringsprisen var Rita Knutsen / Cafe Super`n 

På bakgrunn av Ritas innsats på Cafe Super`n spesielt under pandemien, tildeles hun næringsprisen. Hun har skapt en viktig møteplass for Værøyværingene. Dette har hatt stor sosial betydning for mange under pandemien. Cafe Super`n har også i dag en viktig rolle på øya.

Gratulerer til Rita og Cafe Super`n med næringsprisen fra Værøy kommune