Utlysning - Drift av turistinformasjon, parkering og vasking av servicebygg

Værøy kommune ønsker å undersøke interessen for ekstern drift av turistinformasjonen, parkering og vasking servicebygg. Utlysningen har frist frem til 22.04.22. 

Krav til turistinformasjon:

Drift av turistinformasjon i perioden 01.06.22-01.09.22

Formidle muntlig og skriftlig informasjon til turister og andre besøkende om besøksmål og hvordan komme dit, attraksjoner/opplevelsestilbud, muligheter for overnatting og informasjon om fasiliteter på Værøy. I tillegg kan turistinformasjonen selge billetter til ulike arrangementer, bestille overnatting og selge kart, bøker, suvenirer prospektkort og lignende. Det er viktig at aktøren formidler kunnskaper om øyas historie, geografi, turmulighetene og kultur.

 • Åpningstider som korresponderer med helikopter og båtanløp morgen/formiddag
 • Egnet lokale, med tilgang til toalett
 • Prioritere ungdom som turistvert
 • Mulighet for omvisning i kulturhuset 2 timer daglig
 • Distribuere turistbrosjyrene til ferje og andre aktører
 • Registrere antall besøkende fordelt på nasjonalitet eller føre annen avtalt statistikk.
 • Informatørene må beherske engelsk, samt inneha kunnskap om Lofoten generelt og reiselivsnæringen spesielt.
 • Kommunisere systematisk med Værøy kommune og reiselivsnæringen i forhold til kommunens behov for formidling av informasjon

Ha klare rutiner for å svare på henvendelser via e-post, brev og telefon. I åpningstiden skal det alltid være mulig å nå fram på telefon. E-post og andre henvendelser skal besvares innen arbeidsdagen, minimum med bekreftelse på at henvendelsen er registrert og vil bli besvart innen et gitt tidspunkt.

 • Mulighet for en redusert helårlig drift

Krav til parkering:

 • Parkeringsorientering i aktuelle soner
 • Daglige runder for å passe på at besøkende har betalt for parkering
 • Skrive ut bøter

Vasking av servicebygg:

 • Nordland, marka og ferjekai

Kommunen utlyser driften av turistinformasjon, parkering og servicebygg for å undersøke interessen blant næringsaktører. Kravspesifikasjonene kan diskuteres for å komme frem til en avtale som passer begge parter.

Ta kontakt med administrasjonen ved interesse. 

Telefon - Servicetorg: 954 20 600

E-post: postmottak@varoy.kommune.no