Utlysning - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Ny søknadsfrist 09.Mai

Ny tildeling, samme vilkår: Basert på folketall og registrert arbeidsledighet har Værøy kommune fått tilført 500.000 kr  (250'+250') til ny tilskuddsordning. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist 9.Mai

Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Krav til bruk av midlene

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Støtten gjelder for omsetningssvikt 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt januar, februar, og mars. 2021.

Påfyll gjør at omsetningssvikt også i april gjelder.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket for bagatellmessig støtte.

Prioriteringer

  1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
  2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.
  4. Lokalt vedtatte nedstengte virksomheter.

Hva er en virksomhet?

En virksomhet er en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Det kan være private og offentlige virksomheter, kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle virksomheter.

Søknadsfrist

09.Mai 2021

Søknadsportal

Søknader mottas kun via https://regionalforvaltning.no

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020, hvis tilgjengelig
  • Beskrivelse av eller dokumentasjon på inntektsbortfall 1. kvartal 2021

Spørsmål om søknad kan rettes til

Rådmann Erling Sandnes, 91335875, erling.sandnes@varoy.kommune.no

Behandling av søknader

Søknadene behandles av hovedutvalg for næring. Målet er at søknadene skal være behandlet innen 20. mai. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak.