Utsatt tømming av Rest- og matavfall neste uke

Det har vært gjennomført anbudsrunde for renovasjon. Ingen tilbydere var kvalifisert slik at anbudet ble avlyst og lyst ut på nytt.

Det betyr at vi pr i dag ikke har avtale om Renovasjon. Vi jobber nå med å skaffe en sjåfør til Renovasjonsbilen som vi får leie fra Røst.

Hvis dette går i orden vil det bli tømming av Restavfall torsdag / fredag 21/22 juli.
Matavfall tømmes da uken etter.

Ny informasjon kommer neste uke.

Vi beklager de ulemper dette får for våre abonnenter.