Utvidet sortering av avfall for husholdninger

Informasjon om sortering av avfall for husholdninger

Her kommer både godt og dårlig nytt i form av en 140 lites dunk med hvitt lokk.
Det fine for alle oss som skal sortere avfall er at det nå blir enda enklere å sortere.
Du bidrar til miljøet ved å kaste Glass- og metallemballasje i egen dunk.
Denne deles ut før jul og vil så bli tømt første gang like over nyttår.
Dunken har størrelse som papir og mat. Den får hvitt lokk.
Samtidig forsvinner kontaineren ved Kroa/Coop.
Dette er godt nytt for miljøet og gjør det enklere for hver av oss å sortere.
Den dårlige nyheten er at alle de fine stativene på øya nå kanskje blir for små.

Snart kommer ny tømmekalender med informasjon om hvordan sortere og når den enkelte dunk tømmes.
Vi deler også ut plastsekker for plastavfall for neste år sammen med tømmekalender og ny dunk.
Poser for matavfall vil ikke lenger leveres av kommunen. Her må man kjøpe poser selv. Ordningen ble dessverre for dyr.