Valg av ungdomsråd

Nå har du anledning til å snakke ungdommens sak gjennom ditt verv i ungdomsrådet! 

Fredag 18. september kl. 15.00 på kommunestyresalen

Alle mellom 13-18 år oppfordres til å stille til valg.

Ønsker du å stille til valg, send en e-post innen 16. september til:
Postmottak@varoy.kommune.no

Nå har du anledning til å snakke ungdommens sak gjennom ditt verv i ungdomsrådet.

Ungdomsrådet er i likhet med andre utvalg et politisk rådgivende organ for kommunestyret, når det gjelder saker som omhandler barn og unge.

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 06 00

Besøks- og postadresse:
Sørland 33
8063 Værøy

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl.08.00 - 15.00.

Telefon:
Mandag til fredag
kl.10.00 - 14.00