Viktig melding

Vann stenges i Måstadveien

Lekkasjesøk i dag torsdag kl. 14.30. Berører alle som bor i Måstadveien.

Vi håper å få dette ordnet så snart som mulig. Beklager til de berørte for ulempen dette medfører.