Vannet blir stengt kl. 12:00-12:30 i dag på Tyvneset

Det blir en kortere vannavstenging i dag, på grunn av skifte av en stoppkran.