Vannet stenges ved sykehjemmet kl. 13-14 i dag fredag 19/11

På grunn av reparasjon av vannledningen må vannet stenges en kort periode.

Vi beklager ulempen dette medfører, og håper at alt er ok etter endt reparasjon.