Viktig melding

Værøy kommune som Lutefiskhovedstad i Norge

Re Innovasjon - prosjektpartner til Bodø2024, og Værøy kommune har inngått samarbeid. 

Vår ambisjon som Lutefiskhovedstad

Værøy er den kommunen i landet som produserer desidert mest lutefisk, og vi har som mål å profilere oss som Lutefiskhovedstaden i Norge! Værøy er en utpreget fiskerikommune, der næringsliv og bosetning er basert på fiske eller industri rettet mot fiske. Fiske har vært primærnæringen på Værøy i all tid og for samfunnet vårt er fiskeriene, skreien og tørrfisken meget viktig. Vi skal bygge videre på grunnverdiene og kvalitetsproduktene øya vår leverer til hele verden.

 De senere årene har bedriftene satset stort innenfor videreforedling, og råvarene som produseres her ute er av prima kvalitet, nå skal vi fortelle vår historie og vise verden hvor stolte vi er av øya vår!

Heidi Rønning

Samarbeidet til nå

Mandag 9. januar 2023, var det duket for første kaffekopp om prosjektet, «Connecting Waste - Lutfiskhovedstaden», sammen med Værøy kommune, Grunnlegger Nina Morvik og daglig leder Kjerstin Larsen fra Re innovasjon, lutefiskprodusentene Astrup Lofoten, Brødrene Andreassen og Brødrene Berg.

Tirsdag 10.januar 2023, hadde vi informasjonsmøter med skole, barnehage, frivillighetssentralen, ungdomsklubben og øvrige avdelinger i kommunen. Samt at vi fikk vist fram den flotte øya vår til damene fra Re Innovasjon. 

Re innovasjon er et helhetlig senter med fokus på bærekraftighet, dialog med lokalsamfunn og læringsinstitusjoner. Gjennom Re innovasjon sitt arbeid knytter de produksjon, prosjekter, verksteder og mennesker sammen. Det er stor entusiasme rundt prosjektet og avtale ble inngått med Værøy kommune.

Vårt mål

Målet er å skape stolthet og tilhørighet for alle værøyværinger.

Samt fortelle «verden» Værøys historie og belyse viktigheten og stoltheten i næringen øya er bygget på.
Dette skal Værøy kommune gjøre sammen med Re innovasjon, lokalbefolkningen, lutefiskprodusentene og Bodø 2024, vi gleder oss!

«Connecting Waste - Lutfiskhovedstaden» blir et underprosjekt til Re Innovasjon sitt hovedprosjekt: "Connecting Waste" - som ligger i programmet til Bodø2024. 
Værøy kommune er svært engasjert og positiv til videre samarbeidet med Re Innovasjon.