Viktig melding

Varsel om midlertidig stenging av Skoleveien - 1. desember 2023

Start fra 06:45 fredag 1. desember til og med lørdag 2. desember kl. 20:00

 

Værøy kommune varsler om midlertidig stenging av Skoleveien for biltrafikk. 
Dette i forbindelse med oppsett av Stillas for å legge skiferstein på tak. 
Deler av Stillas vil blokkere veien i angitt periode. Veien må derfor stenges. 
Etter å ha ferdigstilt ytterkant av taket, fjernes den delen av Stillas som stenger veien. 
Vennligst vis aktsomhet ved passering av Stillas til fots og med bil etter at veien igjen åpnes.
 

 

Det vil ikke være mulig å kjøre bil inn til Skoleveien 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 17.  Vennligst parker biler utenfor hjørnet av skolen ( fra bassengbygget og frem til Marka veien).